ogrodzenia z kamienia, grile, ścieżki, elewacje, murki oporowe

Ogrodzenia z kamienia naturalnego

Elewacje z kamienia

Renowacja zabytkówRODO

Wieliczka, dn. 25.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Firma Budowlano-Usługowa Krisbud Krzysztof Woźniak z siedzibą: Grabówki 123, 32-020 Wieliczka

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Złożenia i realizacji zamówienia /przedstawienia oferty/

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja zamówienia której jak Pani/Pan stroną

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.